Manja slova Veća slova RSSJelena Boskovic

Pukovnik Svetozar Brajković, zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore

E-mail: svetozar.brajkovic@vojska.me

Pukovnik Svetozar Brajković rođen je 14. septembra 1968. godine u Pljevljima. U Mojkovcu, 1983. godine završava osnovnu školu, a 1987. godine završava srednju školu. U Beogradu, 1991. godine završava Vojnu akademiju kopnene vojske, smjer pješadija.

Većinu oficirske karijere, pukovnik Svetozar Brajković, proveo je kao oficir vojne policije za šta je osposobljen na Kursu za komandire vojne policije u Pančevu i Kursu za štabne oficire vojne policije u Beogradu. Početna dužnost bile je komandir Protivterorističkog voda vojne policije u Ratnoj mornarici u Splitu. U Kumboru je obavljao dužnosti komandira Čete vojne policije specijalne namjene, zamjenika i komandanta 27. bataljona vojne policije, te načelnika vojne policije u Komandi Ratne mornarice. Vojnopolicijsku karijeru završava kao načelnik vojne policije u Generalštabu Vojske Crne Gore u Podgorici. U Podgorici potom obavlja dužnosti načelnika Odsjeka za operacije i borbenu gotovost i načelnika Odjeljenja za operacije i obuku (G-3/7) u Generalštabu Vojske Crne Gore. Za vršioca dužnosti zamjenika načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore postavljen je 13. oktobra 2017. godine.

Završio je Generalštabnu školu u Beogradu 1999. godine i Ratnu školi u Zagrebu 2013. godine. Završio je 26 kurseva u zemlji i inostranstvu, a među njima i kurseve za ocjenjivača borbene gotovosti CREVAL i OCC E&F. Govori engleski i ruski jezik, a služi se i italijanskim jezikom.

Sve škole i kurseve završio je sa odličnim uspjehom, a pojedine kao najbolji u generaciji. Za uspješnu vojnu službu odlikovan je Medaljom za službu u vojsci i Medaljom za zasluge u oblasti odbrane i bezbjednosti III stepena.

Pukovnik Svetozar Brajković ima suprugu Nevenu, sina Miljana i kćer Ivu.

U slobodno vrijeme bavi se auto modelarstvom i slikanjem.