Manja slova Veća slova RSSČlanovi Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore


potpukovnik Aleksandar Pantović – v.d. načelnika Štaba GŠ VCG

zastavnik Stevan Krgović – glavni podoficir 

- pukovnik Dejan Bojanić - savjetnik NGŠ za pravne poslove

kapetan korvete Goran Đurković - načelnik Kabineta načelnika GŠ VCGpotpukovnik Velibor Bakrač - načelnik Odjeljenja za ljudske resurse (G-1) GŠ VCG


pukovnik Željko Radulović  - načelnik Odjeljenja za obavještajne poslove (G-2) GŠ VCG


potpukovnik Zoran Božović  - v. d. načelnika Odjeljenja za operacije (G-3) GŠ VCG


-potpukovnik Velimir Obradović - v. d. načelnika Odjeljenja za logistiku (G-4) GŠ VCG


potpukovnik Nenad Pavlović – v. d. načelnika Odjeljenja za planiranje i razvoj (G-5) GŠ VCG


pukovnik Božo Đurović - načelnik Odjeljenja za informaciono-komunikacione sisteme (G-6) GŠ VCG


potpukovnik Živko Rakočević - v. d. načelnika Odjeljenja za obuku (G-7) GŠ VCG


- potpukovnik Vladan Martić – načelnik Odsjeka za finansije (G-8) GŠ VCG


- potpukovnik Hajrudin Đerekarac - načelnik Komandno-operativnog centra GŠ VCG 
- potpukovnik Enes Murić – komandant Pješadijskog bataljona


potpukovnik Bojan Blagojević  – komandant Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore


kapetan bojnog broda Vesko Tomanović – komandant Mornarice Vojske Crne Gore


pukovnik Dragan Dulović – komandant Logističkog bataljona


- potpukovnik Igor Knežević – komandant Centra za obuku


- kapetan Milija Čabarkapa – komandir Počasne garde


major Ilija Đuričanin – komandir Čete specijalnih snaga 


major Tadija Mišković – komandir Čete vojne policije


- kapetan Isak Mrkaić  – komandir Čete veze