Manja slova Veća slova RSSČlanovi Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore  


potpukovnik Aleksandar Pantović - načelnik Kabineta načelnika GŠ VCG


pukovnik Ilija Daković - načelnik Odjeljenja za ljudske resurse (G-1) GŠ VCG


potpukovnik Željko Radulović - načelnik Odjeljenja za obavještajno-izviđačke poslove (G-2) GŠ VCG


pukovnik Svetozar Brajković - načelnik Odjeljenja za operacije, borbenu gotovost i obuku (G-3/7) GŠ VCG


-pukovnik Ramiz Pejčinović - načelnik Odjeljenja za logistiku (G-4) GŠ VCG


kapetan fregate Darko Knežić – v.d. načelnika Odjeljenja za planiranje, razvoj i civilno-vojnu saradnju (G-5/9)


potpukovnik Božo Đurović - načelnik Odjeljenja za komandno-informacione sisteme (G-6) GŠ VCG


potpukovnik Dragan Marić – načelnik Odsjeka za finansije (G-8) GŠ VCG


pukovnik Jovan Krklješ - načelnik Operativnog centra GŠ VCG


zastavnik I klase Vladan Kojić – glavni podoficir


pukovnik Milutin Đurović – komandant Pješadijskog bataljona


major Dražen Vlahović – v.d. komandanta Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore


kapetan bojnog broda Darko Vuković – komandant Mornarice Vojske Crne Gore


potpukovnik Dragan Dulović – komandant Logističkog bataljona


pukovnik Željko Žegarac – komandant Centra za obuku


- kapetan Milija Čabarkapa – v.d. komandira Počasne garde


kapetan Ilija Đuričanin – komandir Obavještajno-izviđačke čete


major Aleksandar Popović – komandir Čete vojne policije


- potpukovnik Muhamed Bučan – komandir Čete veze