Manja slova Veća slova RSSČlanovi Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore  


kapetan korvete Goran Đurković - načelnik Kabineta načelnika GŠ VCG


potpukovnik Velibor Bakrač - načelnik Odjeljenja za ljudske resurse (G-1) GŠ VCG


....  - načelnik Odjeljenja za obavještajno-izviđačke poslove (G-2) GŠ VCG


....  - načelnik Odjeljenja za operacije, borbenu gotovost i obuku (G-3/7) GŠ VCG


-pukovnik Velimir Obradović - načelnik Odjeljenja za logistiku (G-4) GŠ VCG


kapetan fregate Darko Knežić – načelnik Odjeljenja za planiranje, razvoj i civilno-vojnu saradnju (G-5/9)


pukovnik Božo Đurović - načelnik Odjeljenja za komandno-informacione sisteme (G-6) GŠ VCG


- potpukovnik Vladan Martić – načelnik Odsjeka za finansije (G-8) GŠ VCG


- pukovnik Milutin Đurović - načelnik Operativnog centra GŠ VCG


zastavnik I klase Vladan Kojić – glavni podoficir


- potpukovnik Enes Murić – komandant Pješadijskog bataljona


potpukovnik Nenad Pavlović  – komandant Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore


kapetan bojnog broda Darko Vuković – komandant Mornarice Vojske Crne Gore


pukovnik Dragan Dulović – komandant Logističkog bataljona


- pukovnik Miodrag Vuksanović – komandant Centra za obuku


- kapetan Milija Čabarkapa – komandir Počasne garde


major Ilija Đuričanin – komandir Obavještajno-izviđačke čete


major Aleksandar Popović – komandir Čete vojne policije


- kapetan Isak Mrkajić  – komandir Čete veze