Manja slova Veća slova RSS
>

Patrolni brodovi

Patrolni brodovi
Datum objave: 08.07.2010 08:42 | Autor: Naoruzanje

Ispis Štampaj stranicu


Patrolni brod je brod višestruke namjene, opremljen za izvršavanje zadataka u svim hidrometeorološkim uslovima.
Svoje zadatke može izvršavati samostalno ili u sadejstvu sa drugim jedinicama Mornarice i Vojske Crne Gore, kao i u sadejstvu sa mornaricama partnerskih zemalja.

Kao takav, može izvršavati zadatake koji zahtijevaju duži boravak na otvorenom moru, u rejonu južnog Jadrana, Otranta i Mediterana i to:

  • Nadzor i zaštitu teritorijalnog mora i interesa Crne Gore u epikontinentalnom pojasu;
  • Učešće u borbi protiv asimetričnih prijetnji;
  • Učešće u obezbjeđenju uslova za bezbjednost plovidbe na Jadranskom moru;
  • Učešće u traganju i spašavanju;
  • Učešće u kontroli pomorskog saobraćaja;
  • Podršku zemlje domaćina savezničkim snagama (težišno na zaštiti luka i lučke infrastrukture kod baziranja savezničkih brodova);
  • Pomoć civilnim institucijama prilikom prirodnih i vještački izazvanih katastrofa;
  • Učešće u međunarodnim snagama;
  • Učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji radi razvijanja partnerstva.


Patrolni brod P-33

Izgradnja patrolnog broda P-33 je završena dana 29.12. 1986. godine u Titovom brodogradilištu u Kraljevici, tad je pod nazivom Veliki patrolni brod VPBR-33 „Kotor" isplovio iz brodogradilišta za svoju prvu luku baziranja „Lora" u Splitu. Istoga dana upisan je u Flotnu listu.

Od 31.05.1992.godine bazira u MTRZ "Sava Kovačević" Tivat, da bi 16.01.2008. godine prebazirao u Luku Bar, gdje se i danas nalazi.


Patrolni brod P-34

Izgradnja patrolnog broda P-34 je završena dana 28.02.1988. godine u Titovom brodogradilištu u Kraljevici, tad je pod nazivom Veliki patrolni brod VPBR-34 „Pula" isplovio iz brodogradilišta za svoju prvu luku baziranja „Lora" u Splitu, kada je upisan u Flotnu listu i od tada se neprekidno nalazi u eksploataciji.

Od 31.05.1992. do 13.02.2008. godine bazira u MTRZ „Sava Kovačević" u Tivtu, kada prebazira za Luku Bar koja mu je sada zvanična luka baziranja.

U dva navrata brod je izvršavao zadatke u inostranim vodama i to 2005. godine u zajedničkoj pomorskoj vježbi sa RM Italije pod nazivom „Zajednički horizont" u rejonu Luke Brindizi u R.Italiji i 2007. godine pod zastavom Crne Gore u sastavu grupe „ADRION" u rejonu ostrva Krf, R.Grčka.

Brod je 2009. godine imao dvije zajedničke vježbe na moru sa brodovima mornarica SAD i R.Francuske, a 2010. godine sa brodovima SR Njemačke i R.Turske. Sve vježbe izvršene su u teritorijalnim vodama Crne Gore prilikom posjeta navedenih brodova Crnoj Gori.